Välkommen till Iseeyou

  • Behöver du någon som lyssnar på dig?
  • Behöver du få förståelse för relationerna i ditt liv, för dina känslor, tankar och beteenden?
  • Vill du förändra något i ditt liv eller få hjälp med att möta och hantera dina känslor, din oro, depression?
  • Känner du behov av att få prata med någon som lyssnar på dig och dina problem?
  • Behöver du hjälp för att lindra dina fysiska, kroppsliga besvär eller få en kompletterande behandling till dina läkarbesök?
  • Har du behov av en välgörande ansiktsmassage för avslappning eller enbart för att uppleva välbehag, välmående?

Du är unik. Ditt liv har skapats utifrån de möjligheter som varit aktuella och tillåtna just för dig.

Under livet lagrar vi obehagliga upplevelser i kroppen och i känslan. För att bli fria från dessa bortträngda upplevelser måste vi få kontakt med det bortglömda som hindrar oss från att leva livet helt, fullt ut och kunna hitta vår inre kärna och sanna jag.

För att du ska kunna må bättre hjälper jag dig att lyssna inåt, frigör orsakerna till dina problem och hjälper dig finna nya vägar och ger stöd medan du går framåt i ditt liv.

Det är i terapin som du får lov att finnas till fullo och utforska vem du egentligen är. När du lär känna dig själv, din inre kärna, kan du skapa det liv du är ämnad att ha och bli till den du är.

Vare sig man behöver hjälp i en pågående kris eller att bearbeta något i det förflutna eller behöver förändring, utveckling så terapi är ett bra stöd och hjälpmedel för att uppnå detta. Det är din utveckling och din egen inre resa det handlar om.

Välkommen till mig i terapi!

”Man behöver inte vara bäst. Uppgiften är att göra sitt bästa.”