Biolight

biolight logo

Jag lanserar BIOLIGHT i min verksamhet och erbjuder behandlingar för dig med olika problem eller fysiska begränsningar i kroppen.

Den har en stark effekt på kroppen. Enligt studier halveras läkningstiden för trycksår och diabetiska sår, operations sår. Den påskyndar kroppens egen läkning, ökar blodcirkulationen och syrehalten på det behandlade området. Lindrar inflammationer och smärta.

Du som behöver lindring av smärtor i kroppen, i musklerna, har gamla skador, öppna sår, idrottsskador, inflammationer eller har ödem (vätskesamling) i leder och vävnader. Du som har inflammerade muskelfästen och är orkeslös i musklerna, tappar saker hela tiden.
Du som har eksem, psoriasis, stukningar, svullnader eller vill prestera bättre före en idrottstävling?
Prova på behandlingar med BIOLIGHT, det hjälper dig!

Används inom sjukvården, på sjukhus, vårdcentraler, av sjukgymnaster och terapeuter. Kliniska tester står bakom forskningen av BIOLIGHT och visar på dess positiva effekter.

Antalet Biodynam behandlingar varierar beroende på hur tillstånd förbättras och skador läks. De flesta upplever förändring redan efter en- två behandlingar, men svårare besvär kräver flera.

Ljusets positiva inverkan på människokroppen är känd sedan länge. Biodynam har förfinat dess verkan genom att använda pulserande rött och infrarött ljus av olika våglängder. Denna kliniskt godkända behandling ger ett kraftfullt komplement och alternativ till den vanliga sjukvården.

Biolight behandling har visat sig effektiv vid många olika och ofta komplexa symptom. Som ryggbesvär, smärta och stelhet i nacke, axlar, knän, stukningar, idrottsskador, fibromyalgi, öppet sår m.m. blir bättre av Biodynambehandling.

Biolight är en bärbar utrustning. Kroppens celler tillförs energi genom 280 lysdioder som belyser området som ska behandlas med pulserande ljus i specifika våglängder. Alla behandlingar är individuellt anpassade efter dina sjukdoms- och smärttillstånd.

Kroppen har enastående förmåga att läka sig själv och till det behöver cellerna energi. Biolight tillför energi genom ljus. Det ger en effektiv och skonsam behandling av inflammationer med en läkande effekt som har dokumenterats i flera studier. Det betyder snabbare återhämtning från skador, snabbare läkning och möjliggör ett mer aktivt liv, den förhöjer livskvaliten.

Med Biolightterapi vänder jag mig till privatpersoner och företag. För ditt välbefinnande och optimala läkning, prova behandling med Biolight!

Inom vården

När det skadade området belyses ökar aktiviteten i cellerna och läkningen påskyndas. Det ger en effektiv och skonsam behandling av inflammationer och sår samtidigt som det minskar risken för bakteriella infektioner.

Lägre vårdkostnader: Det finns många skäl att använda Biodynam. En påskyndad läkning minskar risken för efterföljande allvarliga infektioner. Det ger minskat lidande och lägre vårdkostnader.

Smärtlindrande: Biolight har dokumenterat smärtlindrande effekt, vilket utöver en lättnad för patienten minskar behovet och risken för beroende av smärtlindrande medicin.

Enkel behandling: Apparaten har flera olika program där våglängder, pulser, energimängd och styrka automatiskt ställs in efter den behandling som skall göras. För sårbehandling kan ett flertal program användas beroende på sår typ. Behandlingstiden och behandlingsscheman är varierande från ett par behandlingar i veckan upp till flera.

Kliniska studier

Effekten av Biolight har dokumenterats i en rad olika studier där såren läkt snabbare för personer som behandlats. Flera kommuner har gjort egna utvärderingar av behandlingen med upplevd god effekt och använder nu Biodynam för patienter med olika typer av sår.

Trycksår – Resultatet visar en signifikant snabbare läkning vid behandling med Biolight.

Mikrocirkulation – Behandling med Biolight har en positiv inverkan på hudens mikrocirkulation i sårkanten av trycksår hos äldre patienter och ger därmed ökad syretillförsel i vävnaden.

Ljuset –  Forskning av bland annat NASA visar att ljus har positiv inverkan på celler och organismer. Ljuset stimulerar energin i cellerna, ökar blodflödet och stimulerar tillväxt av hudceller (fibroblaster) i samband med sårläkning.

Energi –  Biolight har förfinat ljusets verkan på oss. Kroppens celler tillförs energi genom 280 lysdioder som belyser det område som ska behandlas med pulserande ljus i specifika våglängder.

Läkande –  Kliniska studier av den för sårläkning viktiga fibroblastcellen visar att behandling med Biolight ökar tillväxten av fibroblastceller signifikant. Ytterligare studier visar positiv effekt på mikrocirkulationen i sårkanter som ger snabbare sårläkning.

 

Om Biolight

Biolight utvecklas, marknadsförs och säljs av Biolight AB. Det är ett medicinsk företag som grundades 1993.
Grundaren, Rolf Thiberg har utvecklat den patenterade Biolight-teknologin som är grunden. Det är i korthet en ljusbehandlingsmetod som underlättar och påskyndar kroppens förmåga till läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd. Efter år av forskning lärde sig Rolf Thiberg att utnyttja ljusets elektromagnetiska strålning för att uppnå den biologiska effekten att stimulera kroppens egen läkning av olika skador eller sjukdomstillstånd. Idag är Rolf Thiberg bolagets forsknings- och utvecklingschef. Bolaget har lokaler på Kungsholmen. Såväl utveckling som tillverkning sker i Sverige.