EFB metoden

EFB- metoden: Energi Flow Breathing –  Energiflödesandning

Energiflödesandning är en bioenergetisk djupandningsmetod. En mjuk men kraftfull andningsmetod som jag kombinerar med samtal. Bioenergetik är en form av kroppspsykoterapi där sambandet mellan psykiska problem och kroppsliga funktioner ligger nära och behandlas genom andningsövningar.

Alla erfarenheter en människa gör under sin uppväxt lämnar spår i personligheten och i kroppen. Det ena lagret läggs till det andra under livets gång. Undertryckta känslor leder till kroniska muskelspänningar som hindrar energiflödet i kroppen och begränsar uttrycksförmågan. Det är kroppen som bestämmer hur man tänker, känner och handlar. Andningen används för att lösa upp spänningar i kroppen och gör att energin strömmar mer fritt.

Det kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem. Den kan också förbättra tillståndet vid kroniska sjukdomar, som kan förvärras på inverkan av stress. I EFB kombineras växelvis djupandning med stresspositioner. Denna kombination skapar vibrationer i kroppen som aktiverar kroppskänslan och gör att kroppsspänningar och stress m m. släpper sitt grepp.

Syftet med metoden är – att få kontakt med kroppens behov, -höja energinivån och – nå harmoni mellan kropp och själ. Det är inte förrän man har lärt sig att gå, andas i samma takt som ens kropps behov är, som tilliten, intuitionen till närvaro i nuet uppkommer.

EFB kombineras med efterföljande samtal för det är minnen och känslor som kan komma upp till ytan.

Problem som kan avhjälpas med denna metod är: stress,utbrändhet, oro, ångest, nervositet, fobier, sömn- och koncentrationsproblem, nedstämdhet, energilöshet, utmattningssymtom, depression m.m. Har god effekt på olika kroppsliga besvär och smärta.

”I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda…”