Regressionsterapi

Regression betyder tillbakagång eller återupplevelse. Denna terapi innebär en återblick, att frilägga minnen, känslor, tankar, bilder och förstå orsaken till det som påverkar och/eller komplicerar vårt liv. Kan ge svar på varför man upplever livet som man gör. Den hjälper att lösa upp spänningar och blockeringar som kan gestalta sig i kroppssjukdomar eller som andra problem.

Din väg bort från rädslor, fobier ångest och dåligt självförtroende. Genom terapin  hjälper jag dig att hitta orsaken till varför du mår dåligt.

Under djup avslappning och med vägledning får du uppleva de händelser som i dag hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut. Många av svaren som vi söker finns inom oss, i vår livssituation och i våra relationer.

Som terapeut hjälper jag till att plocka fram dessa svar. Under själva regressionen är det vanligast att man hamnar i det förflutna (barndom, tidigare liv) men man kan också hamna i nuet och framtiden. Du som klient är den aktiva parten och jag, terapeuten fungerar som en vägledare.

Regressionsterapi är bra vid:

  • problem med rädslor och fobier, depression
  • dåligt självförtroende, för att förstå helhet, sammanhang i livet
  • relationsproblem(chef, partner, familj, förälder eller barn, mm.)
  • för att arbeta med målsättning och positiva framtidsvisioner
  • förändringar
  • eller av ren nyfikenhet

Lär känna dig själv och varför du reagerar som du gör i olika situationer.

”Kompromissa inte med dig själv. Du är allt du har.”