Samtalsterapi

”Innan vi kan uppriktigt visa respekt för andra behöver vi visa respekt för oss själva!”

Vill du hitta dig själv, få tillbaka ditt självförtroende, din styrka och din glädje? Har du behov av att bli bekräftad och sedd? Har du hamnat i en livskris och har ingen att prata med? Du känner dig frustrerad, ledsen och kommer inte vidare i livet?.

När det känns besvärligt på olika sätt eller livet är komplicerat, vi kört fast i någon relation behöver vi någon utomstående att tala med.

Oavsett vad du behöver tala om så finns jag här för Dig!
Jag erbjuder dig min totala närvaro, kunskaper och erfarenheter i våra samtal.

I samtalet används visualisering för att skapa en kontakt med sitt inre. Visualisering betyder att åskådliggöra i bild, att föreställa sig i inre bild. I terapin får du möta dig själv och ditt inre på ett tryggt sätt, utforska gamla mönster och föreställningar som begränsar eller skadar en själv.

Genom samtalsterapi lyssnar jag och hjälper dig komma till insikt och förståelse för vad som händer med dig och varför. Det är förutsättningen till att kunna förändra sina problem och sitt liv. Vi pratar om dina reaktioner och känslor.

För att kunna hitta dina orsaker och kunna gå vidare så använder jag olika verktyg att arbeta med. Visualisering, andning, inre bilder, regression, gestalting är sådana verktyg. Så du kan möta och se grundorsakerna till dina problem. I samtal få möjlighet till att kunna se på din livssituation från ett nytt perspektiv för och kunna möta och hantera detta.

Tillsammans hittar vi den metod som passar just dig.

I samtalsterapin hjälper jag dig med följande:

  • fobier, rädslor
  • relationsproblem
  • ångest, oro
  • depression
  • utbrändhet, trötthet och stress
  • sömnlöshet
  • ilska, sorg och tomhet

Möt dig själv genom ökad medvetenhet och uppnå utveckling!

I terapin startar man upp en process och för att hålla den processen levande är det önskvärt att inledningsvis träffas en gång i veckan. Hur länge man behöver gå i terapi är helt individuellt, tills man känner att man har uppnått en lösning av problemet. Därefter kan man återuppta kontakten vid behov.

Jag arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.